تبلیغات
تحقیق در مورد هر چیز لوازم التحریر طاها - تحقیق در مورد محیط زیست
شنبه 8 اسفند 1388

تحقیق در مورد محیط زیست

• نوشته شده توسط: محمد ابراهیمی

   تحقیق در مورد محیط زیست

انسان و محیط زیست از دیدگاه اسلامدر سایه بحران‌های زیست محیطی اخیر، بسیاری از محققین تلاشی را جهت بررسی دلایل رفتار خصمانه انسان با طبیعت خویش آغاز كرده‌اند. بخشی از این تحقیق شامل بررسی ریشه‌های فلسفی اثرگذار بر روند كنش انسان با جهان و طبیعت پیرامونش همچنین مسئولیت و سهم ادیان در قبال محیط‌زیست می‌باشد. در این مطالعه، فلسفه عوامل تخریب طبیعت در قرن‌های گذشته و روند تسریع شده این تخریب در زمان حال مورد مطالعه قرار گرفت. به عنوان نتیجه این مطالعات بیان شد که ریشه‌بحران‌های اكولوژیكی بدیهی بوده و در اعتقادات و ساختار‌های ارزشی ما جای دارند که این اعتقادات بر روش زندگی ما و ارتباط ما با طبیعت اثر دارند [1].
به دلیل این كه ادیان ابراهیمی شامل ادیان یهود، مسیحی و اسلام دارای حامیان زیادی هستند؛ لذا مسئولیت بیشتری را متوجه خود می‌كنند و نویسندگان بسیار این مسئله را به عنوان ریشه‌ای برای حل قسمتی از مسائل زیست محیطی جهان می‌دانند. وجود این دیدگاه در ادیان ابراهیمی، كه خداوند طبیعت را برای استفاده انسان‌ها آفریده و انسان‌ها می‌توانند از این منابع به مقدار لازم استفاده كرده و اطاعت خدا را كنند و در عوض خداوند هم طبیعت را برای آنها محافظت و غنی می‌كند، را باید مورد نقد قرار داد.
اما آیا واقعاً عدم احترام به طبیعت ریشه در این موضوع دارد؟
حال اگر دین اسلام را انتخاب كنیم، باید پاسخ مسئله را در سرشت انسانی و جایگاه انسان در رابطه با خدا، مسئولیت‌هایش در برابر او و ارتباطش با دیگر موجودات با توجه به حقوقش جستجو کنیم.
همه ادیان، مكاتب، اندیشه‌ها و فلسفه‌های اجتماعی بر نگرشی جهانی تكیه دارند و اهداف این روش‌ها و بایدها و نبایدها از این نگرش حاصل می‌شود، این نگرش‌ها زمانی كه به وسعت و استحكام فكری برسند می‌توانند ایدئولوژی شوند [2].
اصل اولیه جهان بینی اسلامی نظریه توحید است. توحید قالبی برای اعتقادات یك مسلمان است و این قالب بر هر دیدگاه و تلاش او اثرگذار می‌باشد. از نظر توحیدی هر چیز آیه الهی و شاهدی بر وجود او هستند. تمام عالم نیز مخلوق خواست الهی و با هدفی الهی به وجود آمده است[3]. انسان نیز یکی از این مخلوقات می‌باشد که خلیفه خدا و آزاد در بکار بردن و مصرف منابع است. خلیفه است چرا که خداوند از روح خود در جسم آدمی دمید[4].
در میان مخلوقات، انسان بی‌نظیر است و در این میان چیزی كه او را متمایز می‌كند، قبول كردن امانت الهی است كه به او عرضه شده و دیگر مخلوقات از پذیرفتن امانت سرباز زده‌اند[5]. گرچه این امانت بزرگ، امکانات و آزادی‌ها و مسئولیت‌هایی را برای انسان بوجود می‌آورد، اما به هر حال از امانت‌دار انتظار می‌رود كه مسئولیت خود را به خوبی انجام دهد[6].
این مطلب در كتاب مقدس مسیحیان نیز آمده است كه زمانیکه امانت بزرگی به کسی داده می‌شود انتظارات بزرگی هم از او می‌رود. لذا انسان مجاز به بكارگیری امانت در هر موقعیتی است در صورتی‌که دو نكته مسئولیت حرکت در راه و بزرگ داشتن امانت الهی را رعایت کند. كنترل امور و امانت داری طبیعت و بقیه موجودات قسمتی از این امانت است و انسان باید نشان دهد كه نه تنها به عنوان یك امانت‌دار بلكه به عنوان یك خلیفه خدا نسبت به این امانت توجه دارد.
اما به درستی‌‌که انسان غیر منصف و نابخرد است[7].
طبیعت به عنوان یك امانت برای انسان است نه چیزی دیگر و انسان همراه با به‌دست آوردن تقوای الهی حق چیره شدن را دارد بدون اینکه مقاومتی و جنگی در برابر آن داشته‌باشد و انسان نباید از قدرت، توانائیها، استعداد‌ها و حقوقش بدون در نظر گرفتن مسئولیتش در امانت داری، از امانت بد استفاده كند. وحی و شریعت نیز برای راهنمایی انسان در بجا آوردن همان امانت‌داری آورده شده است[8].
شریعت دست آورد قبول كردن توحید است. شریعت شكل عملی به رسومات اخلاقی اسلام می‌دهد. هیچ كدام از موارد اخلاقی و عقلانی در اسلام ناچیز نیستند. آنها در شریعت برای عمل شدن و همكاری در قوانین سرزمین وارد می‌شوند. شریعت به دنبال ساخت چارچوبی است كه در آن، انسانها و جوامع با نظام محیط همراه شوند تا انسان بتواند نقش خود را در ادای امانت انجام دهد.
اما شریعت محدودیت‌هایی نیز دارد كه مجموعه‌ای از دستور العمل‌های عملی در اصول اخلاقی است و زمانی كه نادیده گرفته شوند باعث نوعی تخریب در زندگی می‌شوند كه در زمان ما بخشی از آن به صورت بحران‌های اكولوژیكی ظاهر شده‌اند چرا که آن بخش از شریعت كه به مسائل طبیعت می‌پردازد به طور كامل نادیده گرفته ‌شده‌است.
انسان به عنوان خلیفه، به جای عمل در جهت سودمندی برای خدا، سلسله‌ای از ارزش‌ها را ایجاد كرده است كه نتیجه آن سلطه بر طبیعت به جای حفاظت و حمایت از آن از دیدگاه امانت داری الهی است. انسان خود را در حد غلبه كننده بر طبیعت بالا برده است و به صورت ذهنی خود را معادل و مساوی خدا قرارداده است، در این باره قرآن می‌فرماید که به راستی كه انسان چیز بسیار بزرگی را در این صورت از دست داده‌است و زمانی می‌فهمد که آسمان‌ها آماده برای انفجار شوند، زمین دو نیم شود و كوه‌ها به كلی تخریب شوند [9].
در جهان بینی اسلامی ارتباط انسان با طبیعت باید شبیه تنها یك قانون‌گذار عادل با شهروندانش باشد. سوء استفاده از قدرت، انسان را از پیشوایی عادل به ستمگری مستبد سوق می‌دهد و نتیجه نهایی ستمگری چیزی جز یك شورش علیه ستمگر نیست. این چیزی است كه دقیقاً بین انسان ستمگر و طبیعت ستمدیده رخ می‌دهد. این نکته نیز شایان ذکر است که ستمگری زمان كوتاهی دارد.
انسان برتر از طبیعت است و باید با او رفتار مناسب داشته باشد. هر عمل او باید با رحمت و عدالت همراه باشد و حالت قانون گذار باید شبیه پدر نسبت به فرزند باشد. خدا انسان را سرپرست آنها قرارداده و اگر سرپرست خوبی باشد، خدا بخشش را نسبت به او زیاد می‌كند و به او دانش و بزرگی بیشتری می‌دهد.
دیگر دیدگاه كلیدی در مورد اسلام آخرت است كه اعمال به خود انسان باز می‌گردد و نسبت به تمامی اعمالی که مرتکب شده مجازات می‌شود[10]. او مجبور به حمایت از دست‌آوردهای حال برای آیندگان است. آخرت شناسی نیرویی برای اجرای صحیح اعمال است. تفكر قضاوت در مورد اعمال او را از انجام برخی اعمال و خودپرستی و خود خواهی دور نگه می‌دارد. نقش انسان، سروری او و مسئولیت او در برابر امانت در قرآن آمده است و این تصمیم اوست كه در این راه حركت كند.
اما سوال اینجاست که با اینهمه هشدار در مورد رفتار انسان و نتیجه اعمال او، تا چه حد امکان پذیرش خطر برای او باقی می‌ماند. انسان در جریان نقش خود در نظام کلی خلقت و شناخت سرشت انسانی خویش در عالم خلقت مفهوم پیدا می‌کند.
بحران‌های زیست محیطی که ما امروزه با آنها روبرو می‌شویم در زمان کوتاهی به جایی می‌رسد که انسان مجبوراست سؤالات مهمی از خود بپرسد. این سؤالات دیگر تنها در زمینه میزان پیشرفت علم و در اختیار داشتن فن‌آوری و اطلاعات نیست بلکه در مورد سرشت انسانی، جوهره هستی، سرشت و سرنوشت نهایی عالم هستی است.•


نظرات() What causes the heels of your feet to burn?
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:40 ب.ظ
Thanks for finally talking about >تحقیق در مورد هر چیز لوازم التحریر طاها - تحقیق در مورد محیط
زیست <Liked it!
Foot Problems
شنبه 14 مرداد 1396 05:10 ق.ظ
Wow, awesome weblog format! How long have you ever been blogging for?
you make running a blog look easy. The whole glance of your web site
is great, as neatly as the content material!
foot pain endometriosis
شنبه 10 تیر 1396 05:37 ق.ظ
Exactly what I was searching for, thanks for posting.
vitamin c foot pain
سه شنبه 6 تیر 1396 10:34 ق.ظ
First off I would like to say excellent blog! I had a quick question that I'd like to ask if you do not mind.

I was curious to find out how you center yourself and clear your mind
before writing. I have had a hard time clearing my mind in getting my thoughts out there.
I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted just trying
to figure out how to begin. Any recommendations
or hints? Thank you!
Dominick
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 09:29 ق.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around
on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get
listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there!

Many thanks
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 06:17 ق.ظ
I know this web page presents quality depending content and additional data,
is there any other site which provides these things in quality?
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:44 ب.ظ
Hey there! This post couldn't be written any better!
Reading through this post reminds me of my
previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to
him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر