تبلیغات
تحقیق در مورد هر چیز لوازم التحریر طاها - تحقیق درباره تربیت بدنی
پنجشنبه 24 دی 1388

تحقیق درباره تربیت بدنی

• نوشته شده توسط: محمد ابراهیمی

 

 

 

                                       تربیت بدنی

 

تربیت بدنی و ورزش ، هم از دیدگاه تاریخ و هم از دیدگاه فرهنگ، به این دلیل که با ملل مختلف جهان سروکار دارد جالب و شایان توجه است  از دیدگاه تاریخ و با تحقیق در ادوار گذشته می توان فهمید که کدام ورزش در کدامین سرزمین شکل گرفته است و چگونه به کشورهای دیگر راه یافته است و سیر تحول و تعالی آن چگونه بوده است، مثلا" می‌توان فهمید که ورزش چوگان که یک ورزش باستانی است ابتدا به چین و ژاپن و سپس به یکی از ایالت هند که در مرز برمه قرار دارد راه یافته و از آنجا به تبت و از همان طریق، به اروپا و آمریکا کشانده شده است . یا اینکه گاوبازی که ورزش متداول اسپانیایی‌ها است آنطور که از لوحه‌های سنگی یافت شده و در حفاری‌های هندوستان بر می‌آید حدود 3000سال قبل در این سرزمین رایج بوده و 1000 سال پس از آن به جزیره (کرت) در یونان راه یافته و از آنجا به دشتهای سرسبز ناحیه شمالی یونان کشیده شده و 500 سال بعد ، در شهر رم متداول شده و امروز در اسپانیا و در میان قبایل باسک رایج است و نیز می‌توان دریافت که تربیت بدنی و ورزش در آغاز جنبه اساطیری داشته جنبه رمانتیک و گاهی حماسی نیز دارد ، همواره به صورت یک پدیده تربیتی مطرح بوده است .

جالب تر این است که بسیاری از نوشته ها و نقوش مانده از روزگار باستان نشان می‌هند که انسان از آغاز خلقت میل به مبارزه با قدرت های برتر با خود را داشته یعنی از همان زمان که نیروهای طبیعت را شناخته، برای هر یک خدایی را متصور شده و الگو قرار داده است مثل آپولو و هرمس در یونان و . حماسه سرایانی چون فردوسی از سرزمین خودمان، هومر بایرون و گوته از سرزمینهای دیگر از همین سرچشمه زلال به دنیای سرشار از هیجان و شور حماسه راه یافته و به حماسه سرایی پرداخته اند . فراتر از حماسه و افسانه، واقعیت های مملوس تاریخی در زمینه تربیت بدنی و ورزش است که به عنوان یک پدیده اجتماعی، با فرهنگ و آداب و سنن جوامع مختلف درآمیخته و همگام و همراه مردم هر زمان بنا به ضرورت ها و نیازها، پدیده های علم و تکنولوژی را دریافته و به آن پیوند خورده است .

به روایت تاریخ در گذرای زمان انسان به مرحله‌ای رسید که از حالت فردی به حالت اجتماعی متمایل شد و این نیاز را احساس کرد که بایستی به حالت جمع درآید و کسی را به عنوان هماهنگ کننده به سرپرستی جمع بگمارد و طبیعی بود کسی که برای این مسئولیت انتخاب می‌شد بایستی از همه قویتر باشد، بهتر از دیگران نیزه پرتاب کند، چابک تر از همه بدود و در هنر جنگ آوری نیز سرآمد دیگران باشد . انگیزه قویتر بودن و درک این واقعیت که زندگی انسان بستگی حرکت و جنبش او دارد و توجه به این اصل که مجموعه‌ای از حرکات سبب تامین سلامت وجود او خواهد شد،  زمینه ساز توجه بیشتر به تربیت بدنی و ورزش گردید و بر این اساس است که گفته می‌شود تربیت بدنی و ورزش با حیات بشر توام بوده و حتی درآمیخته است همچنانکه گفته می‌شود (اولین حرکت انسان در بدو تولد ، نخستین گام در تامین سلامت انسان است ) و می‌توان باور داشت که تربیت بدنی و ورزش همپای زمان ،تولد یافته و با تکامل جسم و روح در این رهگذر ، تربیت و تقویت روحی و روانی انسان به اوج خود رسیده است . با این نگرش می‌توان گفت : انگیزه‌های نخستین برای گرایش به تربیت بدنی و ورزش مبتنی بر هدف های زیر بوده است:

1.      تکامل و توسعه استعداد جسمانی

2.      ایجاد گروههای نیرومند برای بهتر زیستن

3.      تقویت جسم برای ارضا احسن برتری جویی

4.      ایجاد سرگرمی

بدیهی است در برآوردن این هدف ها افراد مستعد تر از نظر قوت بدنی، بر دیگران برتری داشته‌اند و در طول زمان ضرورت قدرت بدنی بیشتر و لزوم پرداختن به تربیت بدنی و ورزش، سبب فرصت هایی برای گروه‌های هوشیارتر شده و به تدریج بازیها و سرگرمی‌هایی به وجود آمده که موجبات طراوت و نشاط بدن را فراهم ساخت .

به این ترتیب، تربیت بدنی  در معنای تقویت بدن و کسب نیرومندی از یک سو سرگرمی‌ها و بازیهای سرگرم کننده از سوی دیگر زمینه سازندگی، رشد و تکامل، نوجوانان و جوانان صادر گردید.

به روایت تاریخ در سرزمین ما به عنوان کشوری کهن که غنای فرهنگی بسیاری دارد علاوه بر قدرت بدنی و پرورش جسمانی تربیت اخلاقی و روحانی نیز پایگاه ویژه‌ای داشته است . ایرانیان در عین حال که مانند دیگر ملل شرق پایبند به نظام اجتماعی خود بوده‌اند از روحیه آزادطلبی، احترام و توجه به ارزش های فردی و اجتماعی نیز برخوردار بودند. چنانچه در سخن گفتن صریح، در دوستی استوار و در میهمان نوازی و بخشندگی سرآمد دیگران بودند و پاکیزگی را بزرگترین نعمت حیات می‌دانستند .

در کتاب مقدس زرتشت فصل های طولانی در فواید پاکی جسم و جان آمده و از خانواده به عنوان مقدس ترین سازمان اجتماعی یاد کرده و گفته شده است که فرزند داشتن اسباب بزرگی و آبرومندی است . همچنانکه تربیت و تعلیم فرزندان اسباب افتخار و سربلندی است . ویل دورانت مولف کتاب تاریخ تمدن در باب اهمیت فرزندان در ایران قدیم می‌گوید : یکی از اصول رایج آن زمان این بود که مدرسه نزدیک بازار نباشد تا دروغ و دشنام و تزویر که در لفظ عام جاری است مایه تباهی اخلاق کودکان نشود و دیگر اینکه آزاداندیشی و آمادگی برای پذیرش اندیشه های تازه چنان بود که در مقابل اندیشه‌های بیگانگان از خود تعصب و واکنش های تند نشان نمی‌دادند و هر اندیشه تازه‌ای را با حوصله دقت و علاقمندی مورد بررسی قرار می‌دادند و با همین روحیات عالی، شیوه‌های تربیتی خاص را در مورد فرزندان خود اعمال می‌کردند و ورزش آن روزها نیز اسب سواری و تیر اندازی و شکاربود .

استرابون از روی مدارکی که در دست داشته می‌نویسد کودکان تا به جوانی برسند مراحل مختلف تربیتی و پرورشی را می‌گذرانند که نخستین مرحله آن دوره تربیت خانوادگی بود ابتدا تربیت اخلاقی و دوره مدرسه را می‌پیمود . تربیت اخلاقی روحی و معنوی او با آموزش فنون نبرد و فعالیت های بدنی همراه بود و از طریق جوانان ایران به واسطه صداقت و در نتیجه تعالیم عالی که در کانون خانواده مدرسه و جامعه داشتند از هر گونه نقص اخلاقی مبرا بودند بعد از ظهور اسلام و تجلی آن در ایران پهلوانان نامی ایران آراسته به جمیع کمالات و فضایل انسانی و کارآمد در فنون ورزش با برگزاری ها و دلاوریهای خود صفحات زرینی را بر تاریخ این سرزمین کهنسال نقش نمودند . تا عهد صفویه که سیاست بر مبنای تشیع آمیخته با تربیت ایرانی قرار گرفت روحیه جوانمردی و عیاری سنتی ایران با ملاک های اسلام در آمیخته و شیوه‌ای نوین را پدید آورد .

در این زمان نیز ورزشهایی چون چوگان، شمشیربازی، اسب سواری، تیراندازی، شکار و شنا و مخصوصا" کشتی پهلوانی رواج داشت و جوانان ورزیده‌ای که می‌توانستند نمایشگر قدرت و توانایی خود همراه با خصایل خوب انسانی باشند خوش درخشیدند . اما در زمان قاجار نشانه‌های انحطاط اخلاقی در ورزش بروز کرد بخصوص که غرب زدگی به صورت یک پدیده اجتماعی در تمامی ابعاد جامعه ایرانی ریشه دواند و فرهنگ جدید اروپایی در قالب فلسفه نوین ، علوم، هنرها و تکنولوژی جدید تجلی یافت . با روی کار آمدن رضاخان قدمهایی در جهت قانونی کردن ورزش برداشته شد و قانون اجباری کردن ورزش در مدارس به تصویب رسید که زمینه ساز تشکیل اولین انجمن ملی تربیت بدنی شد . اما نفوذ تمدن غرب چنان شتابی گرفته بود که این نخستین قدم نیز خط و نشان غربی داشت .

در سال 1320 تربیت بدنی به دو بخش متمایز تفکیک شد یعنی تربیت بدنی آموزشگاهها به وزارت فرهنگ زمان ، ورزش دستجات آزاد و پیشاهنگی به انجمن ملی تربیت بدنی واگذار شد، در گذر سالها در این ساختار همیشه متغیر، باز هم تغییراتی پیش آمد و در سه بخش مجزا ‌ یعنی سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم، کمیته ملی المپیک و شورای ورزش بانوان متمرکز شد . در شرایطی که وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف کشوری و لشگری مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کشاورزی و تعاون روستایی و ارتش و شهربانی و ژاندارمری هر یک فعالیتهایی را در زمینه تربیت بدنی و ورزش آغاز نموده بودند . در سال 1350 سازمان تربیت بدنی با قرار گرفتن در بخش معاونت نخست وزیری شکل قانونی تر و مستقل تری به خود گرفت و از این پس در استان ادارات کل تربیت بدنی و هیئتهای ورزشی عهده دار امور تربیت بدنی و ورزش در مرکز سازمان تربیت بدنی فدراسیونهای ورزشی و کمیته ملی المپیک ناظر بر فعالیتهای ورزشی شدند . در سال 1353 به لحاظ برگزاری این بازیها مجموعه ورزشی آزادی احداث شد و به تناسب گسترش روزافزون ورزش و بنا به ضرورت توجه به اصول علمی تربیت بدنی و ورزش که در دنیای غرب به سرعت رو به تکامل و پیشرفت بود به تدریج مدارس و دانشکدههای تربیت بدنی شکل گرفتند و حضور مرتب تیم های ورزش در دوره های مختلف از جمله بازیهای المپیک و موفقیتی که در برخی از رشته های ورزشی مثل کشتی و وزنه برداری نصیب قهرمانان ایران شد زمینه ساز گسترش علاقه مردم به ورزش گردید . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تربیت بدنی و ورزش نیز مثل بسیاری از زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی دستخوش تحول و دگرگونی شد و اخلاق و فرهنگ اسلامی معیار سنجش ها در تمامی زمینه ها ی تربیت بدنی و ورزش قرار گرفت . در آغاز توجه به تعالیم اسلام، روایات و احادیثی از پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) و دیگر ائمه اطهار و رهبران، اندیشمندان و دانشمندان اسلامی چراغ فرا راه مسئولین ورزشی نهاد و با جستجو در متون علمی، فرهنگی، اسلامی زمینه‌های توسعه فرهنگ اسلامی در تربیت بدنی و ورزش فرهم گردید . با توجه به نظرات کلی اسلام در زمینه ورزش و نظر اجمالی اندیشمندان اسلامی در مورد تربیت بدنی این برداشت حاصل شد که جسم عرض روح قرار دارد و نیازهای جسمانی و روحانی انسان بایستی یک جا مورد ارزیابی قرار گیرد با این که : (کالبد انسان که جایگاه روح انسان است بایستی تقویت شود و از سلامتی کامل برخوردار گردد تا از این طریق کمال انسانی حاصل شود و فرد به کمال مطلوب برسد . غرض از آفرینش انسان این است که انسان با آگاهی به معبود خویش نزدیک شود . بر این اساس انسانی که سالم است و سالم می‌اندیشد در مسیر این هدف مقدس موفق تر است و نقطه شروع این مسیر دوران کودکی تا مرحله تکامل و تکوین جسم و روح انسانی است و برای دستیابی به این تکامل که هدف غایی است تامین ایجاد امکانات و شرایط مناسب و تدوین سیاست و برنامه مدون الزامی است.


نظرات() http://myosoltea.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 04:35 ق.ظ

Very good postings. Appreciate it.
cialis authentique suisse online prescriptions cialis bulk cialis cialis 5 mg scheda tecnica sialis generic cialis tadalafil generic cialis at walmart cialis generico milano try it no rx cialis cialis prezzo al pubblico
http://clowteethca.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 12:39 ب.ظ

Beneficial write ups. Regards!
cialis rezeptfrei sterreich cialis billig cialis sicuro in linea buy cialis sample pack cialis alternative only here cialis pills cialis generico generic cialis 20mg uk online cialis only here cialis pills
http://osexmer.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 05:11 ق.ظ

You actually stated it effectively!
female cialis no prescription generic cialis levitra cialis canada on line we choice cialis uk cialis generico lilly buy cialis online legal prices for cialis 50mg deutschland cialis online cialis pills price each cialis usa cost
cialis
جمعه 31 خرداد 1398 01:26 ب.ظ

Thank you! Helpful information!
tadalafil 20 mg cialis cipla best buy we choice cialis pfizer india cialis sans ordonnance usa cialis online venta cialis en espaa cilas generic cialis soft gels cuanto cuesta cialis yaho cialis soft tabs for sale
http://partbuttri.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:30 ب.ظ

Very good information. Many thanks.
cialis herbs generic cialis 20mg uk only best offers 100mg cialis cialis pills wow cialis 20 cialis 05 cialis generico online cialis daily new zealand cialis with 2 days delivery cialis preise schweiz
cheap cialis prescription
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:03 ق.ظ

Fine content. Cheers.
cialis billig cialis usa cost what is cialis tesco price cialis tadalafil 5mg generic cialis in vietnam cheap cialis online prescriptions cialis dosagem ideal cialis miglior cialis generico
cialis online with prescription
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:30 ق.ظ

You said it perfectly..
cialis 5mg prix cialis 10mg prix pharmaci prescription doctor cialis cialis wir preise cialis patentablauf in deutschland we recommend cialis info buy online cialis 5mg cialis prezzo in linea basso we use it cialis online store tadalafil 20mg
http://lingpinta.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:12 ق.ظ

Thank you. I appreciate it.
cialis prezzo al pubblico ou acheter du cialis pas cher cialis dosage amounts where to buy cialis in ontario only now cialis for sale in us the best choice cialis woman effetti del cialis precios de cialis generico generic cialis if a woman takes a mans cialis
buy cialis from canadian pharmacy
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:45 ب.ظ

Thank you. A lot of knowledge!

cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 effetti collaterali cialis great britain where cheapest cialis no prescription cialis cheap comprar cialis 10 espa241a venta cialis en espaa look here cialis cheap canada rezeptfrei cialis apotheke tadalafil 10 mg
http://vanicyc.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:47 ق.ظ

Truly all kinds of terrific information!
cialis 100 mg 30 tablet cialis generico milano cialis kaufen bankberweisung cialis tablets australia cialis en mexico precio cialis professional yohimbe cialis dosage recommendations cialis wir preise cialis lowest price cipla cialis online
cialis generic tadalafil buy
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:24 ب.ظ

Very good write ups. With thanks!
cialis 05 cialis alternative generic cialis tadalafil generic cialis levitra only best offers 100mg cialis cialis alternative buying cialis on internet cialis baratos compran uk cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg scheda tecnica
http://vconalsu.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:02 ق.ظ

Great content, Cheers!
we like it cialis price generic cialis in vietnam cialis 100 mg 30 tablet where to buy cialis in ontario tadalafil generic cialis 5mg cialis dosage viagra or cialis try it no rx cialis cialis sicuro in linea
Cialis prices
جمعه 24 خرداد 1398 06:33 ق.ظ

You mentioned that very well!
cialis reviews cialis flussig when can i take another cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis tadalafil usa cialis online import cialis buy cialis online how does cialis work cialis generic
Buy cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:25 ب.ظ

Great knowledge. With thanks.
cialis generic availability generic cialis with dapoxetine cialis free trial we use it 50 mg cialis dose cialis side effects dangers cialis 5mg billiger cialis alternative comprar cialis 10 espa241a cialis patentablauf in deutschland cialis daily new zealand
http://tranunce.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:45 ق.ظ

You actually suggested this perfectly!
cialis 5 mg schweiz rezeptfrei cialis apotheke cialis pills wow cialis tadalafil 100mg buy generic cialis cialis alternative only best offers 100mg cialis cialis taglich what is cialis cialis et insomni
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 09:11 ب.ظ

You mentioned that superbly!
cialis per paypa cialis 20 mg cut in half wow cialis tadalafil 100mg cialis y deporte cialis dosage we choice cialis uk how to purchase cialis on line cialis pills cialis wir preise no prescription cialis cheap
where to buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:23 ب.ظ

Really quite a lot of awesome material!
cialis 50 mg soft tab cialis en 24 hora prices on cialis 10 mg cialis canadian drugs cialis patentablauf in deutschland costo in farmacia cialis cialis en mexico precio order cialis from india cialis price thailand comprar cialis 10 espa241a
buy cialis delhi
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:53 ق.ظ

Fine postings. Regards!
tadalafil 10 mg we like it cialis price cialis sale online ou acheter du cialis pas cher cialis farmacias guadalajara cialis daily reviews cialis canadian drugs generico cialis mexico import cialis viagra vs cialis
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:54 ق.ظ

Thanks a lot! Quite a lot of facts!

cialis tablets australia cialis 20mg buy name brand cialis on line miglior cialis generico buying cialis in colombia cialis patentablauf in deutschland cialis 20mg buying brand cialis online cialis patentablauf in deutschland legalidad de comprar cialis
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:22 ب.ظ

Incredible all kinds of fantastic knowledge.
overnight cialis tadalafil cialis price thailand venta cialis en espaa cialis cipla best buy the best site cialis tablets rezeptfrei cialis apotheke cialis prices in england safe dosage for cialis cialis pills boards viagra vs cialis
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 11:31 ق.ظ

Fantastic postings. Regards.
viagra cialis levitra cialis daily new zealand viagra cialis levitra enter site 20 mg cialis cost cialis coupons tadalafilo acquistare cialis internet buying cialis in colombia wow cialis 20 we recommend cialis best buy
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 11:52 ب.ظ

Cheers. I enjoy this.
price cialis best where do you buy cialis where to buy cialis in ontario how much does a cialis cost cialis tadalafil cialis uk we choice cialis pfizer india cialis 5 mg funziona cialis 10 doctissimo cialis 200 dollar savings card
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:59 ق.ظ

Wow a good deal of valuable advice!
cialis cost buy generic cialis cialis 5mg prix we choice free trial of cialis cialis for sale cialis tadalafil cialis 10 doctissimo interactions for cialis cialis in sconto no prescription cialis cheap
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 11:21 ب.ظ

You definitely made your point!
tadalafil acheter du cialis a geneve we use it cialis online store cialis canada on line where do you buy cialis free cialis acheter cialis kamagra cialis online cialis free trial cialis kaufen wo
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 10:16 ق.ظ

You made your point!
cialis generika cialis sale online we recommend cialis best buy cialis australian price cialis qualitat cialis generico lilly cialis dose 30mg ou acheter du cialis pas cher prezzo cialis a buon mercato cialis online deutschland
buy cialis cheap
شنبه 10 آذر 1397 11:32 ب.ظ

Thank you, Great stuff!
generic cialis in vietnam cialis lilly tadalafi rx cialis para comprar buy cialis safe dosage for cialis cialis prices in england buy cialis cheap 10 mg cialis from canada buying cialis on internet viagra vs cialis vs levitra
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 10:17 ق.ظ

With thanks. I value this.
cialis generico en mexico cialis sale online canada discount drugs cialis dose size of cialis we use it 50 mg cialis dose cialis usa cost side effects for cialis cialis for bph tadalafil 20mg recommended site cialis kanada
buy cialis online without a prescription
جمعه 9 آذر 1397 10:58 ب.ظ

Wonderful forum posts. Thanks.
price cialis best viagra vs cialis cost of cialis cvs cialis 20mg discount cialis generic for cialis tesco price cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis daily new zealand cialis kaufen bankberweisung
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 11:05 ق.ظ

Amazing content, Kudos!
cialis 5 mg buy we recommend cheapest cialis cialis 200 dollar savings card buy cialis online cheapest safe site to buy cialis online miglior cialis generico cialis great britain safe dosage for cialis how does cialis work cialis 20 mg cost
buy cialis pills online
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:56 ب.ظ

You've made the point.
tarif cialis france tadalafil 20 mg buying brand cialis online cialis without a doctor's prescription cialis uk sialis try it no rx cialis buy cialis online import cialis free generic cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30